مهندسی معکوس | طراحی سه بعدی | پرینت سه بعدی

مطالب آموزشی فیلامنت

بهترین دمای پرینت سه بعدی برای فیلامنت PLA

بهترین دمای پرینت سه بعدی برای فیلامنت PLA

عوامل موثر در پرینت سه بعدی ضد آب

عوامل موثر در پرینت سه بعدی ضد آب

دمای مناسب پرینت سه بعدی در فیلامنت های مختلف

دمای مناسب پرینت سه بعدی در فیلامنت های مختلف

مقایسه فیلامنت PLA و PETG

مقایسه فیلامنت PLA و PETG

تزریق کم فیلامنت  : under extrusion در پرینتر سه بعدی FDM

تزریق کم فیلامنت : under extrusion در پرینتر سه بعدی FDM

مقایسه چهار فیلامنت برتر پرینترهای سه بعدی FDM

مقایسه چهار فیلامنت برتر پرینترهای سه بعدی FDM

بخش دوازدهم : معرفی فیلامنت   امفورا amphora

بخش دوازدهم : معرفی فیلامنت امفورا amphora

بخش یازدهم : معرفی فیلامنت TPC

بخش یازدهم : معرفی فیلامنت TPC

بخش دهم : فیلامنت  PP  (پایان بخش اول)

بخش دهم : فیلامنت PP (پایان بخش اول)

بخش نهم : فیلامنت wood

بخش نهم : فیلامنت wood

بخش هشتم : فیلامنت HIPS

بخش هشتم : فیلامنت HIPS

بخش هفتم : فیلامنت PVA

بخش هفتم : فیلامنت PVA

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید