مطالب آموزشی فیلامنت

بهترین دمای پرینت سه بعدی برای فیلامنت PLA

بهترین دمای پرینت سه بعدی برای فیلامنت PLA

همه چیز در مورد پرینت سه بعدی ضد آب

همه چیز در مورد پرینت سه بعدی ضد آب

برای پرینت سه بعدی در فیلامنت های مختلف به چه درجه حرارتی نیاز هست ؟

برای پرینت سه بعدی در فیلامنت های مختلف به چه درجه حرارتی نیاز هست ؟

فیلامنت های PLA و PETG چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند ؟

فیلامنت های PLA و PETG چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند ؟

تزریق کم فیلامنت : under extrusion در پرینتر سه بعدی FDM

تزریق کم فیلامنت : under extrusion در پرینتر سه بعدی FDM

مقایسه چهار فیلامنت برتر پرینترهای سه بعدی FDM

مقایسه چهار فیلامنت برتر پرینترهای سه بعدی FDM

همه چیز در مورد فیلامنت امفورا amphora (مزایا، معایب + نکات کاربردی)

همه چیز در مورد فیلامنت امفورا amphora (مزایا، معایب + نکات کاربردی)

همه چیز در مورد فیلامنت TPC (مزایا، معایب، کاربرد و…)

همه چیز در مورد فیلامنت TPC (مزایا، معایب، کاربرد و…)

همه چیز در مورد فیلامنت PP (مزایا، معایب، ویژگی های کاربردی)

همه چیز در مورد فیلامنت PP (مزایا، معایب، ویژگی های کاربردی)

همه چیز در مورد فیلامنت WOOD ( مزایا، معایب، قابلیت ها و غیره )

همه چیز در مورد فیلامنت WOOD ( مزایا، معایب، قابلیت ها و غیره )

همه چیز در مورد فیلامنت HIPS

همه چیز در مورد فیلامنت HIPS

همه چیز در مورد فیلامنت PVA (مزایا، معایب و اطلاعات کاربردی)

همه چیز در مورد فیلامنت PVA (مزایا، معایب و اطلاعات کاربردی)

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید