مهندسی معکوس | طراحی سه بعدی | پرینت سه بعدی

اخبار پرینت سه بعدی

ساخت تفنگ با پرینتر سه بعدی توسط سازندگان آمریکایی

ساخت تفنگ با پرینتر سه بعدی توسط سازندگان آمریکایی

ساخت موشک چند بار مصرف با پرینت سه بعدی

ساخت موشک چند بار مصرف با پرینت سه بعدی

آشنایی با برترین برندهای تولید پرینتر سه بعدی

آشنایی با برترین برندهای تولید پرینتر سه بعدی

معرفی ۵ مدل دوچرخه جذاب برای پرینت سه بعدی

معرفی ۵ مدل دوچرخه جذاب برای پرینت سه بعدی

اکسیژن رسانی به بافت زنده پرینت سه بعدی

اکسیژن رسانی به بافت زنده پرینت سه بعدی

معرفی نرم افزارهای طراحی

معرفی نرم افزارهای طراحی

هیدروگرافی :

هیدروگرافی :

لیتوفان : lithophane

لیتوفان : lithophane

چاپ سه بعدی غذا

چاپ سه بعدی غذا

پرینت ۳ بعدی  بزرگ ترین خانه یک تکه در اروپا

پرینت ۳ بعدی بزرگ ترین خانه یک تکه در اروپا

گردنبند هشدار دهنده کرونا

گردنبند هشدار دهنده کرونا

پرینت  ۳ بعدی غضروف مصنوعی

پرینت ۳ بعدی غضروف مصنوعی

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید