اخبار پرینت سه بعدی

لیتوفان : lithophane

لیتوفان : lithophane

چاپ سه بعدی غذا

چاپ سه بعدی غذا

پرینت ۳ بعدی  بزرگ ترین خانه یک تکه در اروپا

پرینت ۳ بعدی بزرگ ترین خانه یک تکه در اروپا

گردنبند هشدار دهنده کرونا

گردنبند هشدار دهنده کرونا

پرینت  ۳ بعدی غضروف مصنوعی

پرینت ۳ بعدی غضروف مصنوعی

قطعات پرینت سه بعدی فلز در پروژه های شرکت آئودی

قطعات پرینت سه بعدی فلز در پروژه های شرکت آئودی

آشنایی با پرینتر سه بعدی نامحدود شرکت Blackbelt 3D

آشنایی با پرینتر سه بعدی نامحدود شرکت Blackbelt 3D

تولید هسته رآکتور اتمی با پرینتر سه بعدی

تولید هسته رآکتور اتمی با پرینتر سه بعدی

ساخت موشک با پرینتر سه بعدی

ساخت موشک با پرینتر سه بعدی

تولید ربات حشره با پرینت سه بعدی

تولید ربات حشره با پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی استیک گیاهی

پرینت سه بعدی استیک گیاهی

بهره گیری شرکت لامبورگینی از پرینتر سه بعدی برای مبارزه با کرونا ویروس

بهره گیری شرکت لامبورگینی از پرینتر سه بعدی برای مبارزه با کرونا ویروس