مقالات آموزشی پرینت سه بعدی

هر آنچه باید که از پرینت سه بعدی یک پروژه معماری بدانیم

هر آنچه باید که از پرینت سه بعدی یک پروژه معماری بدانیم

آموزش cura – قسمت ششم (تنظیمات فوق پیشرفته چاپ مدل سه بعدی)

آموزش cura – قسمت ششم (تنظیمات فوق پیشرفته چاپ مدل سه بعدی)

آموزش کیورا – قسمت پنجم (تنظیمات پیشرفته چاپ مدل سه بعدی)

آموزش کیورا – قسمت پنجم (تنظیمات پیشرفته چاپ مدل سه بعدی)

مشکل پایین بودن کیفیت لایه اول پرینت و راه حل آن

مشکل پایین بودن کیفیت لایه اول پرینت و راه حل آن

آموزش نرم افزار CURA (کیورا) – قسمت چهارم (ادغام چند مدل)

آموزش نرم افزار CURA (کیورا) – قسمت چهارم (ادغام چند مدل)

تزریق کم فیلامنت : under extrusion در پرینتر سه بعدی FDM

تزریق کم فیلامنت : under extrusion در پرینتر سه بعدی FDM

آموزش نرم افزار CURA (کیورا) – قسمت سوم (تنظیمات مدل)

آموزش نرم افزار CURA (کیورا) – قسمت سوم (تنظیمات مدل)

علت آویزان شدن فیلامنت چیست + آموزش رفع مشکل

علت آویزان شدن فیلامنت چیست + آموزش رفع مشکل

جا به جا شدن لایه ها در زمان چاپ سه بعدی

جا به جا شدن لایه ها در زمان چاپ سه بعدی

آموزش نرم افزار کیورا (Cura) – قسمت دوم (مانیتور کردن موارد مهم و آشنایی با پنل تنظیمات)

آموزش نرم افزار کیورا (Cura) – قسمت دوم (مانیتور کردن موارد مهم و آشنایی با پنل تنظیمات)

چاپ نشدن بعضی از لایه ها در پرینتر سه بعدی

چاپ نشدن بعضی از لایه ها در پرینتر سه بعدی

مشکلات چاپ پرینتر سه بعدی FDM در یک قالب

مشکلات چاپ پرینتر سه بعدی FDM در یک قالب

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید