اخبار پرینت سه بعدی

هیدروگرافی چیست + چگونه هیدروگرافی کنیم ؟

هیدروگرافی چیست + چگونه هیدروگرافی کنیم ؟

همه چیز در مورد لیتوفان (معرفی، تاریخچه، کاربرد و سفارش محصول)

همه چیز در مورد لیتوفان (معرفی، تاریخچه، کاربرد و سفارش محصول)

ریز تا درشت پرینت سه بعدی غذا (چاپ سه بعدی غذا)

ریز تا درشت پرینت سه بعدی غذا (چاپ سه بعدی غذا)

پرینت ۳ بعدی بزرگ ترین خانه یک تکه در اروپا

پرینت ۳ بعدی بزرگ ترین خانه یک تکه در اروپا

گردنبند هشدار دهنده کرونا

گردنبند هشدار دهنده کرونا

پرینت  ۳ بعدی غضروف مصنوعی

پرینت ۳ بعدی غضروف مصنوعی

قطعات پرینت سه بعدی فلز در پروژه های شرکت آئودی

قطعات پرینت سه بعدی فلز در پروژه های شرکت آئودی

آشنایی با پرینتر سه بعدی نامحدود شرکت Blackbelt 3D

آشنایی با پرینتر سه بعدی نامحدود شرکت Blackbelt 3D

تولید هسته رآکتور اتمی با پرینتر سه بعدی

تولید هسته رآکتور اتمی با پرینتر سه بعدی

ساخت موشک با پرینتر سه بعدی

ساخت موشک با پرینتر سه بعدی

تولید ربات حشره با پرینت سه بعدی

تولید ربات حشره با پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی استیک گیاهی

پرینت سه بعدی استیک گیاهی

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید