پروژه هفتگی

ادامه مطلب
پروژه هفتگی (قسمت ششم) – پرینت سه بعدی اسباب بازی هلیکوپتر

پروژه هفتگی (قسمت ششم) – پرینت سه بعدی اسباب بازی هلیکوپتر

ادامه مطلب
پروژه هفتگی (قسمت پنجم) – پرینت سه بعدی پایه دوربین

پروژه هفتگی (قسمت پنجم) – پرینت سه بعدی پایه دوربین

ادامه مطلب
پروژه هفتگی (قسمت چهارم) – پرینت سه بعدی ماسک ضد کرونا

پروژه هفتگی (قسمت چهارم) – پرینت سه بعدی ماسک ضد کرونا

ادامه مطلب
پروژه هفتگی (قسمت سوم) – پرینت سه بعدی جدول عناصر

پروژه هفتگی (قسمت سوم) – پرینت سه بعدی جدول عناصر

ادامه مطلب
پروژه هفتگی – پرینت سه بعدی 6 مدل برتر گلدان

پروژه هفتگی – پرینت سه بعدی 6 مدل برتر گلدان

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید