مهندسی معکوس | طراحی سه بعدی | پرینت سه بعدی

پروژه هفتگی

پروژه هفتگی (قسمت ششم) – پرینت سه بعدی اسباب بازی هلیکوپتر

پروژه هفتگی (قسمت ششم) – پرینت سه بعدی اسباب بازی هلیکوپتر

پروژه هفتگی (قسمت پنجم) – پرینت سه بعدی پایه دوربین

پروژه هفتگی (قسمت پنجم) – پرینت سه بعدی پایه دوربین

پروژه هفتگی (قسمت چهارم) – پرینت سه بعدی ماسک ضد کرونا

پروژه هفتگی (قسمت چهارم) – پرینت سه بعدی ماسک ضد کرونا

پروژه هفتگی (قسمت سوم) – پرینت سه بعدی جدول عناصر

پروژه هفتگی (قسمت سوم) – پرینت سه بعدی جدول عناصر

پروژه هفتگی – پرینت سه بعدی ۶ مدل برتر گلدان

پروژه هفتگی – پرینت سه بعدی ۶ مدل برتر گلدان

پروژه هفتگی – ۵ مدل جذاب درباز کن

پروژه هفتگی – ۵ مدل جذاب درباز کن

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید