مهندسی معکوس | طراحی سه بعدی | پرینت سه بعدی

خطا و مشکلات پرینت سه بعدی

معرفی شش روش موثر برای جدا سازی قطعه از صفحه چاپ

معرفی شش روش موثر برای جدا سازی قطعه از صفحه چاپ

مشکل پایین بودن کیفیت لایه اول پرینت و راه حل آن

مشکل پایین بودن کیفیت لایه اول پرینت و راه حل آن

آویزان شدن فیلامنت

آویزان شدن فیلامنت

جا به جا شدن لایه ها در زمان چاپ سه بعدی

جا به جا شدن لایه ها در زمان چاپ سه بعدی

چاپ نشدن بعضی از لایه ها در پرینتر سه بعدی

چاپ نشدن بعضی از لایه ها در پرینتر سه بعدی

مشکلات چاپ پرینتر سه بعدی FDM در یک قالب

مشکلات چاپ پرینتر سه بعدی FDM در یک قالب

نچسبیدن لایه ها به صفحه هیت بد :

نچسبیدن لایه ها به صفحه هیت بد :

توقف اکسترود حین چاپ

توقف اکسترود حین چاپ

مشکلات فیلامنت پرینتر سه بعدی (خوردگی، اعوجاج)

مشکلات فیلامنت پرینتر سه بعدی (خوردگی، اعوجاج)

اکسترودر سعی میکنه از صفحه چاپ فاصله بگیره

اکسترودر سعی میکنه از صفحه چاپ فاصله بگیره

فیلامنت شکسته شده داخل اکسترودر

فیلامنت شکسته شده داخل اکسترودر

گرفتگی نازل پرینتر سه بعدی

گرفتگی نازل پرینتر سه بعدی

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید