آموزش نرم افزار Simplify3D (قسمت چهارم)

آموزش نرم افزار Simplify3D (قسمت چهارم)

 

در قسمت چهارم آموزش نرم افزار Simplify3D موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است

 

  • چگونگی قرار دادن مدل بر روی صفحه Bed
  • انتخاب بهترین زاویه قرار گیری مدل
  • بدست آوردن سایز بهینه مدل سه بعدی با توجه به سایز دستگاه
جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید