Taking too long? Close loading screen.

در ابتدا ایده خود را روی کاغذ بیارید  sketching

مدل خود را در نرم افزار مدلسازی سه بعدی طراحی کنید
CATIA , SOLIDWORK

از مدل طراحی شده در نرم افزار مدلسازی سه بعدی خروجی STL بگیرید

slicer
خروجی گرفته شده را در نرم افزار اسلایسر وارد کرده و سرعت ، دقت ، درصد پرشوندگی ،ساپورت، میزان ساعت لازم و میزان فیلامنت
مصرفی را تنظیم کنید و در آخر خروجی
. از آن گرفته G-CODE

FILMANET
فیلامنت مورد نظر را در داخل دستگاه نصب و آماده سازی های لازمه را جهت پرینت با نازل پرینتر سه بعدی انجام دهید
فیلامنت های رایج
PLA , ABS , TPU ,……

G-CODE

را داخل مموری کارد یا فلش ریخته و در درگاه
پرینتر سه بعدی قرار دهید و فایل را با استفاده از کنترلرهای پرینتر سه بعدی انتخاب و بعد از تنظیمات پرینتر سه بعدی دکمه استات را بزنید

قطعه چاپ شده رو از صفحه چاپ دستگاه جدا کرده و در صورت نیاز آن را پرداخت و پولیش کنید