آموزش نرم افزار Simplify3D (قسمت هفتم)

آموزش نرم افزار Simplify3D (قسمت هفتم)

در قسمت هفتم آموزش نرم افزار Simplify3D با مفهوم ساپورت و نحوه ساپورت گذاری در مدل آشنا خواهیم شد.

 

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید