Taking too long? Close loading screen.

پرینت سه بعدی در پزشکی

معرفی پرینتر سه بعدی SLA

معرفی پرینتر سه بعدی SLA

اکسیژن رسانی به بافت زنده پرینت سه بعدی

اکسیژن رسانی به بافت زنده پرینت سه بعدی

معرفی یک تکنولوژی پرینت سه بعدی : LENS

معرفی یک تکنولوژی پرینت سه بعدی : LENS

معرفی تکنولوژی پرینتر سه بعدی : EBM

معرفی تکنولوژی پرینتر سه بعدی : EBM

معرفی تکنولوژی پرینت سه بعدی :SLM

معرفی تکنولوژی پرینت سه بعدی :SLM

پرینت  ۳ بعدی غضروف مصنوعی

پرینت ۳ بعدی غضروف مصنوعی

تبدیل ماسک‌های غواصی به دستگاه تنفس به کمک پرینت سه بعدی

تبدیل ماسک‌های غواصی به دستگاه تنفس به کمک پرینت سه بعدی

نجات جان ده ها بیمار مبتلا به کرونا با پرینتر سه بعدی

نجات جان ده ها بیمار مبتلا به کرونا با پرینتر سه بعدی

فیلامنت رنگ پوست

فیلامنت رنگ پوست

ساخت پرینتر سه بعدی برای ترمیم ماهیچه های بدن

ساخت پرینتر سه بعدی برای ترمیم ماهیچه های بدن

پرینت سه بعدی ورقه های سلول بنیادی

پرینت سه بعدی ورقه های سلول بنیادی

پرینت سه بعدی مفصل زانو

پرینت سه بعدی مفصل زانو