مهندسی معکوس | طراحی سه بعدی | پرینت سه بعدی

فیلامنت

دمای مناسب پرینت سه بعدی در فیلامنت های مختلف

دمای مناسب پرینت سه بعدی در فیلامنت های مختلف

مقایسه فیلامنت PLA و PETG

مقایسه فیلامنت PLA و PETG

معرفی اکسترودر MK8

معرفی اکسترودر MK8

نچسبیدن لایه ها به صفحه هیت بد :

نچسبیدن لایه ها به صفحه هیت بد :

مقایسه چهار فیلامنت برتر پرینترهای سه بعدی FDM

مقایسه چهار فیلامنت برتر پرینترهای سه بعدی FDM

توقف اکسترود حین چاپ

توقف اکسترود حین چاپ

مشکلات فیلامنت پرینتر سه بعدی (خوردگی، اعوجاج)

مشکلات فیلامنت پرینتر سه بعدی (خوردگی، اعوجاج)

اکسترودر سعی میکنه از صفحه چاپ فاصله بگیره

اکسترودر سعی میکنه از صفحه چاپ فاصله بگیره

اطلاعات جامع درباره نازل ها و انواع  آن (قسمت اول)

اطلاعات جامع درباره نازل ها و انواع آن (قسمت اول)

مقایسه اکسترودر DIRECT VS BOWDEN

مقایسه اکسترودر DIRECT VS BOWDEN

فیلامنت شکسته شده داخل اکسترودر

فیلامنت شکسته شده داخل اکسترودر

گرفتگی نازل پرینتر سه بعدی

گرفتگی نازل پرینتر سه بعدی

مشاوره رایگان