مقایسه اکسترودر DIRECT VS BOWDEN

فهرست مطالب

مقایسه بین اکسترودر BOWDEN و DIRECET DRIVE

امروز میخواهیم در این مقاله از سایت پارسیان به مقایسه ی اکسترودر درایور مستقیم و نوع بوعدن بپردازیم، با ما همراه باشید.
bowden vs direct drive

Bowden

در اکسترودر Bowden اتصال بین اکسترودر با هات اند به صورت مستقیم نیست. در این اکسترودر، از یک لوله (عموما لوله تفلون) برای اتصال بدنه اکسترودر به هات اند استفاده می شود. با استفاده از این لوله فیلامنت مقید شده و در داخل هات اند هدایت می شود.

DIRECT DRIVE

در اکسترودرهای مستقیم، بدنه اکسترودر به صورت مستقیم به هات اند متصل است. باید توجه کرد که اکسترودر مستقیم (direct extruder) با اکسترودر حرکت دهنده مستقیم (direct drive extruder) متفاوت است. 

خدمات پرینت سه بعدی

مزایا BOWDEN

وزن کمتر

تاخیر در رسوندن فیلامنت به هات اند.

اگر تنظیمات ریترکشن رادرستی اعمال نشود رشته رشته شدن و یا بریده فیلامنت رخ میدهد

افزایش اصطکاک موجود بر روی فیلامنت

موتورهایی با توان تولید گشتاور بیشتر نیاز است

معایب BOWDEN

فاصله بیشتر بین چرخ دنده و هات اند

وزن اکسترودر به طور مستقیم روی هات اند نیست : پرینت دقیق تر و سریع تر

پرینترهای دلتا : برای آنکه وزن زیادی بر روی هات اند آن ها نباید وارد شود بهتر است.

به صورت پک شده (COMPACT ) فضای کمتری اشغال میکند

فضای چاپ را به علت اینکه روی هات اند نیست، بیشتر میتواند بکند

مزایا DIRECT DRIVE

فاصله کمتر بین چرخ دنده و هات اند

فیلامنت خمیدگی و پیچ خوردگی کمتری بر میخورد

استفاده از فیلامنت انعطاف پذیر تر

گشتاور کوچکتر + موتور کوچکتر

هزینه کمتر + اکستروژن بهتر

معایب DIRECT DRIVE

وزن اکسترودر روی هات اند است.

ارتعاشات و نویز

صر و صدا و تکان بیشتر ایجاد میکند در محور X Y

کشش بیشتری از موتور باید بگیرد

حرارت بیشتری ایجاد میشود

در سری های بعدی درباره هر دو روش به طور کاملی صحبت میکنیم... با ما همراه باشید

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید