مهندسی معکوس | طراحی سه بعدی | پرینت سه بعدی

فیلامنت

مقایسه فیلامنت ABS و PLA

مقایسه فیلامنت ABS و PLA

بخش دوم : فیلامنت TPU

بخش دوم : فیلامنت TPU

انواع مواد اولیه پرینتر سه بعدی

انواع مواد اولیه پرینتر سه بعدی

نکات مهم در نگه داری فیلامنت

نکات مهم در نگه داری فیلامنت

نکات طراحی برای ساخت قطعه به روش پرینت سه بعدی

نکات طراحی برای ساخت قطعه به روش پرینت سه بعدی

آشنایی با فیلامنت رسانای الکتریکی Conductive

آشنایی با فیلامنت رسانای الکتریکی Conductive

تاب برداشتن قطعه پرینت سه بعدی و رفع مشکل آن

تاب برداشتن قطعه پرینت سه بعدی و رفع مشکل آن

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید