مهندسی معکوس | طراحی سه بعدی | پرینت سه بعدی

فیلامنت

گرفتگی نازل پرینتر سه بعدی

گرفتگی نازل پرینتر سه بعدی

نازل خیلی به هیت بد نزدیکه

نازل خیلی به هیت بد نزدیکه

تمام شدن فیلامنت پرینتر سه بعدی

تمام شدن فیلامنت پرینتر سه بعدی

راه های تشخیص معایب و راه های برطرف کردن فایل مش STL

راه های تشخیص معایب و راه های برطرف کردن فایل مش STL

ترک خوردگی لایه بالایی Cracks Have Appeared in Tall Objects

ترک خوردگی لایه بالایی Cracks Have Appeared in Tall Objects

مشکلات ضریب پرشوندگی ناقص  Infill Looks Messy and Incomplete

مشکلات ضریب پرشوندگی ناقص Infill Looks Messy and Incomplete

مشکل چاپ سه بعدی : پا فیلی

مشکل چاپ سه بعدی : پا فیلی

تفاوت پرینتر تک نازل و دو نازل

تفاوت پرینتر تک نازل و دو نازل

بخش دوازدهم : معرفی فیلامنت   امفورا amphora

بخش دوازدهم : معرفی فیلامنت امفورا amphora

بخش یازدهم : معرفی فیلامنت TPC

بخش یازدهم : معرفی فیلامنت TPC

عدم اکسترود شدن ماده در ابتدای  پرینت

عدم اکسترود شدن ماده در ابتدای پرینت

روش های پولیش و پرداخت قطعات پرینت سه بعدی

روش های پولیش و پرداخت قطعات پرینت سه بعدی

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید