مهندسی معکوس | طراحی سه بعدی | پرینت سه بعدی

فیلامنت PETG

دمای مناسب پرینت سه بعدی در فیلامنت های مختلف

دمای مناسب پرینت سه بعدی در فیلامنت های مختلف

مقایسه فیلامنت PLA و PETG

مقایسه فیلامنت PLA و PETG

مقایسه چهار فیلامنت برتر پرینترهای سه بعدی FDM

مقایسه چهار فیلامنت برتر پرینترهای سه بعدی FDM

تمام شدن فیلامنت پرینتر سه بعدی

تمام شدن فیلامنت پرینتر سه بعدی

بخش دوازدهم : معرفی فیلامنت   امفورا amphora

بخش دوازدهم : معرفی فیلامنت امفورا amphora

بخش یازدهم : معرفی فیلامنت TPC

بخش یازدهم : معرفی فیلامنت TPC

بخش دهم : فیلامنت  PP  (پایان بخش اول)

بخش دهم : فیلامنت PP (پایان بخش اول)

بخش نهم : فیلامنت wood

بخش نهم : فیلامنت wood

بخش هشتم : فیلامنت HIPS

بخش هشتم : فیلامنت HIPS

بخش هفتم : فیلامنت PVA

بخش هفتم : فیلامنت PVA

بخش ششم : فیلامنت Nylon

بخش ششم : فیلامنت Nylon

بخش پنجم : فیلامنت PET

بخش پنجم : فیلامنت PET

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید