پروژه ها

پرینت سه بعدی قاب صنعتی

پرینت سه بعدی قاب صنعتی

پرینت سه بعدی درپوش محفظه

پرینت سه بعدی درپوش محفظه

پرینت سه بعدی قطعات صنعتی

پرینت سه بعدی قطعات صنعتی

پرینت سه بعدی درپوش

پرینت سه بعدی درپوش

پرینت سه بعدی پیچ و مهره

پرینت سه بعدی پیچ و مهره

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مدل دست

پرینت سه بعدی مدل دست

پرینت سه بعدی سیلندر پیستون

پرینت سه بعدی سیلندر پیستون

پرینت سه بعدی شمعدان

پرینت سه بعدی شمعدان

پرینت سه بعدی بطری

پرینت سه بعدی بطری

پرینت سه بعدی کفش استوک

پرینت سه بعدی کفش استوک